Projecten

 • Assistentie bij opmaken offerte (calculatie electrische & instrumentatiegedeelte)
 • Assistentie tekenwerk electrische schema’s op Autocad
 • Basisconcept studie van de technische installaties (electriciteit, HVAC & sanitair)
 • Beheer en organisatie LCI (Life Cycle Information) documentatie
 • Calculatie, uitwerken en opvolgen onderhoudswerkzaamheden, verbeteringsprojecten bij KMO’s
 • Commissioning E&I tijdens multidisciplinaire constructieprojecten
 • Commissioning en opstart verbrandingsinstalatie ISVAG, Wilrijk
 • Commissioning en opstartassistentie (slibverwerkingsinstallatie Kopenhagen)
 • Constructiesupervisie (afbraakwerken, beton, piping & mechanical)
 • Construction management voor de bouw van een nieuwe produktie-unit in Frankrijk
 • Contractsmanagement (administratief beheer van raamcontracten, opvolging van litiges, opvolgen en bijsturen raamcontracten op technisch en inhoudelijk vlak, …)
 • Cost control & planning
 • Detailengineering voor vernieuwingsprojecten in de aanmaak- en afvulafdeling
 • Field coördinatie ‘Ondergrondse HS-lijnen’
 • Fieldengineering en werfsupervisie in kader van Masterplan
 • Haalbaarheidsstudies
 • Mechanische en elektrische inspectiewerkzaamheden
 • Opstart & commissioning automatisatieprojecten
 • Opstellen en opvolgen van planning (MS-Project, Primavera) voor multi-disciplinaire investeringsprojecten, shut-downs
 • Opstellen energieplan in kader van Kyoto en de daarbij behorende benchmarking . Inventarisatie warmte processen . Detecteren van energiebesparingsprojecten aan de hand van een pinchanalyse . Uitwerken energieprojecten . Opzetten systeem voor het opvolgen en online evalueren van het energieverbruik
 • Opstellen preventief & correctief onderhoudssysteem
 • Optimaliseren omsteltijden verpakkingsmachines.
 • Pinch analyse
 • Planning ( opleiding MS-Project, audits en challengen van bestaande planningen, opstellen planningrapporteringstool, … )
 • PLC-programmatie (Siemens, Allen Bradley, …)
 • Project : Installatie 3de GSM-netwerk in België. Assistentie op gebied van
 • Regional Contracts Management’
 • Projectmanagement ‘Bouw van een sorteerinstallatie voor pakjes / Fedex, Köln’
 • Projectmanagement in kader van belangrijke investeringsprojecten bij diverse klanten
 • Projectmanagement in kader van project Shell voor de regio’s Brussel, Wallonië en GH Luxemburg
 • Quality Management
 • Site Management (E&M) tijdens de constructie van een ‘switch centre’ in Luxemburg
 • Site Management ikv bouw biodieselplant
 • Supervisie van de veiligheid bij multidisciplinaire constructieprojecten.
 • Technisch-administratieve ondersteuning ( projectsecretariaat, documentatie & klassement, …. ) projectteam
 • Technische assistentie (checken iso’s, ontwerp iso’s, …)
 • Technische assistentie (engineering en werfopvolging) bij verhuis produktielijnen
 • Technische assistentie bij inbedrijfname en opdrijven efficiency produktielijnen
 • Technische assistentie bij opstellen lastenboek
 • Technische assistentie bij verfraaiïngswerken en housekeeping projecten
 • Technische assistentie bouwprojecten
 • Technische assistentie op de afdeling equipment engineering . Deze opdracht houdt oa volgende taken in : voorstudie produktieinstallaties, opstellen lastenboeken, contacten met leveranciers vooral op technisch gebied, opvolgen installatie, indienstname en opstart, opstellen documentatie, opvolgen projectplanning, …
 • Technische assistentie op de onderhoudsafdeling in kader van de lopend projecten (verbeteringsprojecten, kleinere investeringsprojecten, …)
 • Technische assistentie op de onderhoudsafdeling in kader van project SAP
 • Technische assistentie op gebied van basic engineering E&I
 • Technische audits (HVAC installaties, rationeel energieverbruik, …)
 • Veiligheidssupervisie ( opvolgen onderaannemers, opstellen & controleren werkvergunningen, opvolging , … )
 • Werfleider voor de bouw van een nieuwe utiliteitsruimte
 • Werfsupervisie (piping, electrisch, instrumentatie, mechanica, HVAC, civiele werken, … ) ikv multi-disciplinaire constructieprojecten .
 • Werfsupervisie bouw verbrandingsoven , Qatar
 • Werkvoorbereiding kopersmelter (voorbereiding stilstand juli-augustus). Technische projectondersteuning op de onderhoudsafdeling
Uw contact bij EngiPro

Chaintec Group - EngiPro

Patotterijstraat 11

9250 Waasmunster

België

Tel: +32 3 773 40 45

Email: info@engipro.be