Privacy verklaring

Alle in het sollicitatieformulier vermelde gegevens, alsook alle andere persoonlijke gegevens die in de loop van de procedure verzameld worden, zullen, behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden. Met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard bij EngiPro bvba. De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de recrutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als kandidaat verbindt u er zich toe elke wijziging van uw persoonlijke gegevens mee te delen aan EngiPro bvba.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u een recht op inzage in de u betreffende persoonsgegevens. Desgevallend kan u ook de verbetering van de over u opgeslagen persoonsgegevens aanvragen: u hoeft daarvoor enkel aan EngiPro bvba een schrijven te richten, met een kopie van uw identiteitskaart.

Uw contact bij EngiPro

Chaintec Group - EngiPro

Patotterijstraat 11

9250 Waasmunster

België

Tel: +32 3 773 40 45

Email: info@engipro.be