Veiligheids- en gezondheidsbeleid

EngiPro beschouwt het als één van haar voornaamste doelstellingen om de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers te waarborgen in een ongevallenvrije omgeving (zowel in eigen burelen als bij derden).

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van ieder van ons, welke ook de functie en niveau is.

Onze medewerkers (interne en op locatie) worden zorgvuldig gescreend zodat zij de juiste competenties hebben voor het vervullen van hun taak op een correcte, kwaliteitsvolle en veilige manier.

Onze medewerkers zullen, indien nodig, bijscholing krijgen om persoonlijke letsels en materiële schade zoveel mogelijk te voorkomen, zowel voor henzelf als voor alle betrokken derden.

Het veiligheidsbeleid van EngiPro is erop gericht om zorg te dragen voor goede, gezonde en veilige werkomstandigheden voor alle medewerkers van EngiPro en voor derden.

Van alle personeelsleden en medewerkers wordt een respectvolle houding verwacht t.o.v. de andere medewerkers ongeacht ras, etnische oorsprong, godsdienst, handicap, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid.

Iedere nieuwe medewerker ontvangt deze beleidsverklaring bij ondertekening van zijn contract.
Door zijn handtekening engageert hij zich tot een actieve medewerking.

Het belang van veiligheid, gezondheid & milieu (VGM) wordt gestuurd vanuit de directie doch vereist een actieve samenwerking en engagement van iedereen op elk niveau.

Onze medewerkers worden bij de start van hun opdracht bij een klant op de hoogte gebracht van de specifieke veiligheidsmaatregelen die gelden op de plaats van tewerkstelling.

Uw contact bij EngiPro

Chaintec Group - EngiPro

Patotterijstraat 11

9250 Waasmunster

België

Tel: +32 3 773 40 45

Email: info@engipro.be