Werkwijze

EngiPro, projectsourcing bedrijf actief in de engineering en projecten, vormt de schakel tussen de industrie en externe professionals die technische assistentie verlenen bij de realisatie van multi-disciplinaire projecten.

De markt waar EngiPro zich op richt zijn KMO’s en internationale bedrijven uit de chemische- en petrochemische sector, de voedings-, staal- en autoindustrie alsook andere industriële sectoren. De redenen waarom bedrijven een beroep doen op EngiPro kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het ontbreken – in huis – van specifieke know-how, een dringende opdracht of een tijdelijke verhoging van de productie kan een situatie creëren waarbij externe expertise van een projectenbureau dient aangetrokken te worden. De kwaliteit en snelheid waarmee EngiPro een antwoord biedt aan hun opdrachtgevers is kenmerkend voor het bureau.

Aan de basis van elke samenwerking ligt een diepgaand onderzoek met de klant om de opdracht 100% te kunnen inschatten. Daarna wordt een EngiPro in-house specialist voorgesteld of, indien het project dit noodzaakt, wordt verder gezocht naar een nog meer gespecialiseerd profiel binnen het EngiPro netwerk. De perfecte match tussen de vraag van de klant enerzijds en het profiel van de voorgestelde kandidaat anderzijds ligt aan de basis van een geslaagde samenwerking. Dankzij de ervaring en het professionalisme van alle EngiPro-medewerkers kan er bovendien bijzonder snel gereageerd worden op de specifieke behoeften van elke klant.

“We werken zowel aan enkelvoudige als aan multidisciplinaire projecten of deel-projecten. De tijdspanne van het contract kan van één week tot enkele jaren gaan. We zijn zeer flexibel en vinden steeds een oplossing om aan de wensen van onze klanten te voldoen.”
Aldus ir. Marleen Vermeersch, algemeen directeur van EngiPro.

Het opmaken van een juiste situatieschets , de creatie van het gewenste profiel en vervolgens de invulling daarvan vergt de nodige expertise. Marleen Vermeersch kan zich buigen over een jarenlange ervaring in de wereld van industriële projecten. Gedurende 15 jaar was ze actief zowel in de petroleum- en electronica sector als in de voedings- en milieubranche.

“Wat me dikwijls opviel, was dat zelfs grote bedrijven tijdelijk verlamd waren bij het uitvoeren van bepaalde projecten. Een tekort aan personeel of het niet beschikken over de juiste specialist lagen aan de basis daarvan. Daarom heb ik me in die niche verdiept.”
verduidelijkt Marleen Vermeersch.

Kennis van de diverse sectoren en een inzicht in de behoeften van bedrijven lag aan de basis van het ontstaan van EngiPro. Voor de 45 EngiPro-medewerkers gelden strenge kwaliteitsnormen. Een grondige screening voor hun aanwerving en een jarenlange ervaring in een welbepaalde technische specialiteit, die van toepassing kan zijn in industriële projecten, zijn twee onontbeerlijke elementen bij de selectie.

“Immers – zoals de schakel en de ketting – bepaalt de capaciteit van elke medewerker de kwaliteit en de slagkracht van het netwerk van EngiPro.”
voegt Marleen Vermeersch eraan toe.

De samenwerking met een engineering- & projectenbureau zorgt voor een onmiddellijke toegevoegde waarde. Het inschakelen van de juiste kandidaat met de goede competenties is een bijzonder voordeel voor de klant. De ervaren EngiPro-medewerkers hebben geen inwerkingsperiode nodig om de techniciteit van de job onder de knie te krijgen. Integendeel, zij brengen de know-how mee, ten dienste van de klant. Eén van de belangrijkste onderdelen van de samenwerking is immers de kennisoverdracht.

Mochten er bovendien, voor de uitwerking van een nieuw project, andere resources nodig blijken, dan zal EngiPro pro-actief een analyse doen om tijdig de gewenste profielen ter beschikking te stellen. Op deze manier hoeft de klant geen zoektocht op de arbeidsmarkt te ondernemen en bespaart hij tijd en dus geld.

The right man, on the right spot, at the right time, at the right fare…

Uw contact bij EngiPro

Chaintec Group - EngiPro

Patotterijstraat 11

9250 Waasmunster

België

Tel: +32 3 773 40 45

Email: info@engipro.be