Federgon Projectsourcing Certified

EngiPro, Engineering & Project Consultancy is drager van het kwaliteitslabel Federgon “Certified Member Projectsourcing”

Dit kwaliteitslabel staat borg voor het professionalisme van EngiPro en garandeert de naleving van een degelijke gedragscode, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en ethisch ondernemen .

Dit kwaliteitslabel is het bewijs dat EngiPro het Kwaliteitscharter van Federgon alsook de deontologische code van de Commissie Projectsourcing naleeft m.a.w. dat EngiPro de principes van corporate governance onderschrijft en een correct, coherent en onderbouwd beleid nastreeft dat de belangen van zijn opdrachtgevers, van zijn medewerkers, van de federatie en van de sector vrijwaart .

De invulling wordt nagegaan door een onafhankelijke auditor.

Medewerkers en opdrachtgevers kunnen dan ook in volste vertrouwen samenwerken met EngiPro omdat ze de zekerheid hebben dat alle regels zonder meer correct worden toegepast .

Voor meer informatie :

Ons certificaat.

Uw contact bij EngiPro

Chaintec Group - EngiPro

Patotterijstraat 11

9250 Waasmunster

België

Tel: +32 3 773 40 45

Email: info@engipro.be